Zarząd Koła PTT w Tarnowie

w latach 2008-2009


W dniu 4 kwietnia 2008 roku odbyło się Spotkanie Założycielskie
Koła PTT w Tarnowie działającego przy MKG "Carpatia" - Oddziale PTT w Mielcu
W tym dniu odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków nowego Koła
na którym wybrano Władze w następującym składzie:

Zarząd Koła PTT w Tarnowie


Kamil Nowak
sekretarz

Jerzy Zieliński
prezes

Bernadeta Kwaśna
skarbnik

 


ks. Paweł Cyz COr
członek zarządu

Janusz Foszcz
członek zarządu