Szkolne Koło PTT Nr 1 w Tarnowie

Nasze Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie zostało powołane "do życia" przez Zarząd tarnowskiego Oddziału PTT w dniu 29 października 2009 r. na spotkaniu założycielskim, które odbyło się w Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna przy ul. Bitwy pod Studziankami 5 w Tarnowie, gdzie dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły, Koło ma swoją siedzibę.

Zapraszamy na foto-spacer po naszej Szkole
       


Działalność nasza koncentruje się głównie na poszerzaniu wiedzy i umiejętności członków Koła oraz na promocji wśród młodzieży aktywnego wypoczynku i zaangażowaniu w pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W programie działalności Szkolnego Koła PTT znajduje się m.in.:

  • poznawanie historii i atrakcji turystycznych województwa małopolskiego i innych regionów Polski
  • poznawanie miejsc prawnie chronionych (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych)
  • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po terenach górskich, jak również udzielania pierwszej pomocy
  • organizowanie wycieczek oraz rajdów, podczas których uczestnicy mają możliwość zdobywania np. odznaki GOT PTT, czy Koronę Beskidów
  • współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką, historią, kulturą i ochroną środowiska
  • poszerzanie wiedzy na temat osoby i działalności patrona naszego Koła - Jana Pawła II

Dzięki przychylności i wsparciu Dyrekcji Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie oraz ogromnej pomocy ze strony Zarządu tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, mamy stworzone bardzo dobre warunki do prowadzenia i rozwoju naszej działalności oraz realizowania założonych przez nas celów.

Beata Wideł


05.12.2009 - Historyczna, pierwsza górska wycieczka Koła na Trzy Korony - (fot. Amanda Kędzior)

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama