20.09.2017 - Podsumowanie zebrania Zarządu Oddziału PTT w Tarnowie

W środę 20.09.2017 roku w sali oddziałowej odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału PTT w Tarnowie. Po powitaniu przybyłych, prezes Kinga Buras przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Podczas posiedzenia zostały omówione istotne dla Oddziału sprawy oraz przegłosowano uchwały dotyczące jego dalszego funkcjonowania. Wśród podjętych uchwał, jedna dotyczyła ustanowienia odznaki turystycznej za przejście szlaku długodystansowego łączącego Grybów i Rzeszów. Uczestnicy spotkania dyskutowali też o przyszłorocznej ofercie wycieczek górskich, tematach comiesięcznych prelekcji podróżniczych oraz atrakcjach, które zostaną przedstawione niebawem. Omówiono również sprawę wpłat składek członkowski oraz bieżące sprawy oddziałowe.

Po zakończonych niedawno wakacjach wracamy do cyklicznych spotkań (w pierwszą i trzecią środę miesiąca) na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszamy również na organizowane systematycznie wycieczki górskie. Informacje o nich umieszczamy na internetowej stronie oddziałowej oraz na oddziałowym FB.

Janusz Foszcz

 

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama