II Posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji

23 lipca 2016 r. w siedzibie ZG PTT w Krakowie odbyło się II posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji. Prezes Wojciech Szarota przywitał przybyłych członków Zarządu i otworzył posiedzenie przedstawiając proponowany porządek obrad. Przedstawiono bieżące sprawy, które wymagają pracy poszczególnych członków, omówiono sprawy finansowe oraz wydawnicze. Powołano komisje bazując na wieloletnim doświadczeniu byłych reprezentantów, którzy weszli w skład nowego Zarządu Głównego. Do komisji GOT PTT został powołany z tarnowskiego Oddziału Janusz Foszcz. Wiele uwagi poświęcono sprawie ochronie przyrody i Parków Narodowych. Przedstawiono dalsze propozycje remontu w siedzibie Zarządu oraz ustalono szczegóły dotyczące Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o górach. Został ustalony termin spotkania w krakowskim  Klubie pod Gruszką  na 8 października 2016 roku oraz termin  Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT  na terenie Beskidu Sądeckiego 18-19 listopada 2016 r. W punkcie wolne wnioski podjęto wiele istotnych tematów dotyczących PTT. Posiedzenie zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Kinga Buras

fot.Kinga Buras

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama