Składki członkowskie w 2014 r.


Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów, członków naszego Oddziału o uregulowanie składki członkowskiej za 2014 r.

w formie przelewu na rachunek bankowy Oddziału.

Składki członkowskie, których wysokość jest symboliczna, są głównym źródłem pokrywania kosztów funkcjonowania naszego Oddziału.

Prosimy o jak najszybsze wniesienie składek w przewidzianej wysokości:
- Składka normalna - 30 zł
- Składka ulgowa - 15 zł (uczniowie, studenci do 26 lat, emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne)

Nr rachunku Oddziału (w tytule prosimy podać "Składka za 2014 rok"):
97 1240 4748 1111 0010 3033 4200
Adres Oddziału: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 9.
Zarząd Oddziału

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama