VIII Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach - Gorce

W czwartek 9 czerwca 2016 roku w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie odbyła się ósma edycja Gimnazjalnego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Górach. Konkurs tradycyjnie zorganizowany został przez nasz Oddział wspólnie ze Społecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie. Honorowy patronat nad imprezą objęli podobnie jak w poprzednich latach: Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa oraz Józef Haduch - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W tym roku tematyka konkursu obejmowała Gorce. W szrankach stanęło dwudziestu uczestników. Osiemnaścioro z nich reprezentowało sześć zespołów. Zostały zgłoszone one przez tarnowskie gimnazja lub działające w nich szkolne koła turystyczne. Uczestnicy musieli zmierzyć się ze złożonym z trzydziestu dwóch pytań testem. Dotyczył on wszechstronnych zagadnień związanych z Gorcami. W arkuszu testowym nie zabrakło pytań z topografii, hydrologii, etnografii, historii regionu, ochrony przyrody oraz bezpieczeństwa w górach. Test został opracowany przez zespół przewodników beskidzkich. Pełnili oni również rolę konkursowego jury. Jego przewodniczącą była Teresa Dumańska, a w skład wchodzili ponadto: Bernadeta Kwaśna, Artur Marć oraz Janusz Foszcz.

Pomimo iż konkursowicze mieli do dyspozycji sześćdziesiąt minut, większość skończyła pracę przed upływem regulaminowego czasu. Później do pracy przystąpiło jury. Po sprawdzeniu wszystkich testów okazało się, że zwycięzcą został podobnie jak przed rokiem Patryk Gruszowski reprezentujący Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Wyprzedził on nieznacznie Patrycję Brodę - swoją koleżankę z zespołu oraz Bruna Wikarjaka z drużyny Koła Turystycznego „Perć”. Na czwartym miejscu uplasowała się Dominika Jajkowska z SK PPT Nr 1 zaś na piątym Krzysztof Jamroch z Koła Turystycznego „Perć. W ten sposób w kategorii drużynowej bezkonkurencyjna okazała się po raz kolejny ekipa SK PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Drugie miejsce zajął zespół KT „Perć” z Tarnowa, a trzecie drużyna ze Społecznego Gimnazjum Matematyczno – Przyrodniczego STO Tarnowie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, cenne nagrody rzeczowe związane z turystyką górską a także książki, przewodniki i mapy. Zostały one ufundowane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Urząd Miasta Tarnowa, Gorczański Park Narodowy, wydawnictwo Rewasz, wydawnictwo WiT oraz redakcję Magazynu Turystyki Górskiej „npm”. Wszyscy uczestnicy otrzymali również drobne upominki przekazane przez Urząd Miasta Nowy Targ oraz Urząd Miasta Rabka Zdrój.

Przyszłoroczna edycja konkursu poświęcona będzie Beskidowi Niskiemu.

fot. Artur Marć

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama