06.05.2015 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6 maja 2015 r. w Oddziale PTT w Tarnowie odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratowników Łukasza Nowaka i Bartłomieja Kurala z Malty Służby Medycznej O/Tarnów. W szkoleniu udział wzięli członkowie i sympatycy naszego tarnowskiego Oddziału oraz uczniowie ze Szkolnego Koła PTT Nr 1. Podczas wykładu prowadzonego przez Łukasza, mogliśmy zapoznać się z tematyką pomocną w życiu codziennym. Pierwszym elementem wykładu była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, a w części praktycznej każdy z uczestników mógł przećwiczyć poszczególne etapy pomocy na fantomie. W kolejnej części szkolenia obserwowaliśmy jak prawidłowo ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Podczas wykładu Łukasz omówił definicje, objawy i postępowanie podczas zawału serca, zadławienia, astmie i trudnościach w oddychaniu, udarze mózgu, porażeniu prądem, krwotoku zewnętrznym i wewnętrznym, oparzeniu (objaśnił stopnie oparzeń), odmrożeniu i złamaniach. Temat, który wywołał lawinę pytań to odmrożenia, które w górach bywają poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Kolejne pytania dotyczyły zachowań podczas wypadku w górach, porażenia piorunem i upadku z dużej wysokości.
Pragnę podziękować Łukaszowi Nowakowi za profesjonalny wykład z zakresu pierwszej pomocy, udzieleniu słuchaczom bezcennych wskazówek oraz za poświęcenie swojego czasu na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dziękuje również Bartłomiejowi Kuralowi za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia.

Kinga Buras


06.05.2015 - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - (fot. Kinga Buras)

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama