Kadencja 2015-2018

Kadencja 2015-2018

W dniu 4 marca 2015 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

alt
Janusz Foszcz
wiceprezes

Kinga Buras
prezes

Jerzy Zieliński
wiceprezes

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Karolina Widlak
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Piotr Biś
członek zarządu

Przemysław Klesiewicz
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu


Komisja Rewizyjna


Iwona Leśniowska-Sułek
zastępca

Andrzej Piątek
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz


Sąd Koleżeński


Stanisław Tomaszek
zastępca

Leszek Foszcz
przewodniczący

Bolesław Stecz
sekretarz

 

 

Delegaci Oddziału na X Zjazd PTT

W dniu 4 maja 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na X Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

  1. Piotr Biś
  2. Kinga Buras
  3. Janusz Foszcz
  4. Bogusław Furtek
  5. Wiesław Izworski
  6. Iwona Leśniowska-Sułek
  7. Artur Marć
  8. Andrzej Piątek
  9. Karolina Widlak

Zastępcami delegatów zostali wybrani: Joanna Biedrońska, Teresa Jankowska orza Halina Magiera

 

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama