Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Targu

Dnia 10 czerwca 2017 roku odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Targu. Oddział w Tarnowie reprezentowali: Karolina Widlak, Kinga Buras, Janusz Foszcz, Piotr Biś oraz Andrzej Piątek. Uroczystego otwarcia obrad dokonał prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Wojciech Szarota. Podczas Zjazdu omówiono istotne dla Towarzystwa sprawy oraz przedstawiono wcześniej przygotowane sprawozdania. Stwierdzono prawomocność obrad. Ważnym wydarzeniem było nadanie godności Członka Honorowego PTT dla Antoniego Leona Dawidowicza z Krakowa oraz Romualda Zaręby z Kalisza. Kolejno wręczono odznaczenia zasłużonym Członkom PTT. Obrady zakończył prezes dziękując za przybycie Delegatom.

Kinga Buras

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama