Mamy nowy Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

Marek TrojanChoć od poprzednich wyborów upłynęły trzy lata, wielu z nas ma wrażenie jakby to wydarzyło się kilka dni temu. Czas jednak płynie nieubłaganie i stanęliśmy przed dwoma istotnymi zadaniami: rozliczenia się z ustępującym Zarządem oraz wybraniem nowego na kolejną, trzyletnią kadencję.
I tak w dniu 2 marca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału PTT w Tarnowie. W obradach, które rozpoczęły się w drugim terminie o godzinie 17:15, uczestniczyło kilkudziesięciu uprawnionych do oddania głosów członków, a w charakterze obserwatora z ramienia Zarządu Głównego gościliśmy kol. Jerzego Piotra Krakowskiego, Prezesa Oddziału PTT w Mielcu.
Obrady Walnego Zgromadzenia poprowadził wybrany na przewodniczącego Marek Trojan, a funkcję Sekretarza pełniła Barbara Kasperek. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrane zostały: Karolina Dumańska – przewodnicząca, Barbara Jagiencarz-Starzec i Teresa Dumańska – członkinie.
Po wysłuchaniu sprawozdań z prac Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2009-2012, Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Kolejnym etapem były wybory nowych władz w Oddziale. Do pełnienia funkcji Prezesa zgłoszono trzech kandydatów, jednak zadania tego zgodził się podjąć jedynie dotychczasowy Wiceprezes Marek Trojan, który w wyniku głosowania został jednogłośnie wybrany nowym Prezesem Oddziału. Powołano również 8-osobowy Zarząd (w poprzedniej kadencji był on 6-osobowy), który po zakończeniu obrad ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu w składzie: Janusz Foszcz i Jerzy Zieliński – Wiceprezesi, Wiesław Izworski – Sekretarz, Artur Marć – Skarbnik oraz Piotr Biś, Barbara Kądziołka, Przemysław Klesiewicz i ks. Robert Piechnik COr – Członkowie Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Kasperek, Andrzej Piątek i Tomasz Sikora, a do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Kazimierz Danko, Bogusław Furtek, Bolesław Stecz, Beata Wideł i Marcin Wiśniewski.

Marek Trojan


02.03.2012 - Nowy Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie w kadencji 2012-2015
(na zdjęciu nieobecny jest ks. Robert Piechnik COr)
(fot. Joanna Biedrońska)

Pozostaje nam jeszcze podziękować ustępującemu Zarządowi Oddziału za trzy lata wytężonej pracy, a nowemu życzyć wielu pomysłów na dalszy rozwój PTT w Tarnowie, wytrwałości oraz w przyszłości satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania, które zostało mu przez nas wszystkich powierzone.

Redakcja

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama