"Co słychać?" - Nr 10 (286) / 2014

Październik był miesiącem obchodów 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Temat ten zdominował ośmiostronicowy numer "Co słychać?", który ukazał się w tym miesiącu.
Barbara Morawska-Nowak w obszernej relacji przybliża organizowane przez Towarzystwo Karpackie obchody tego jubileuszu, które odbyły się w Rafajłowej. Jan Skłodowski przybliża natomiast działalność Legionów Polskich w rumuńskim Berbeşti.
Wśród wieści z życia Zarządu Głównego przybliżamy tekstem Kingi Buras posiedzenie ZG PTT na Gubałówce, natomiast wśród wieści z Oddziałów warto odnotować relację Szymona Barona z oddziałowej wyprawy w góry Hiszpanii i Andory. W tej sekcji znajdziemy także informacje o wyróżnieniach dla członków Oddziałów z Bielska-Białej i Nowego Sączu autorstwa Katarzyny Talik i Macieja Zaremby oraz notkę Barbary Morawskiej-Nowak o umieszczeniu tablicy na rodzinnym domu Mischków w Zakopanem.
Numer uzupełnia tekst poświęcony niedawno zmarłemu kol. Czesławowi Klimczykowi, prezesowi Koła PTT w Oświęcimiu.

Życzymy przyjemnej lektury! (pobierz -> 0,70 MB)

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama