X SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW PTT

Dnia 10 czerwca 2016 roku odbyło się IX Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w siedzibie Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. O godzinie 17.00 nastąpiło otwarcie posiedzenia przez prezesa ZG Józefa Haducha, który powitał przybyłych członków. Zostało poruszonych wiele istotnych spraw dla naszej organizacji, min.sprawy ochrony przyrody, sprawy wydawnicze, bieżące oraz podsumowano niecałe trzy lata działalności zarządu. 

/fot.kinga buras/

 

W dniach 11-12 czerwca odbył się X Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT, w którym udział wzięli z tarnowskiego Oddziału: Kinga Buras, Janusz Foszcz, Karolina Widlak, Wiesław Izworski, Iwona Leśniowska-Sułek, Andrzej Piątek oraz Joanna Biedrońska. Delegaci otrzymali Sprawozdanie przygotowane przez ZG oraz mandat upoważniający do głosowania. W zjeździe udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich był Wojciech Gąsienica-Byrcyn były Dyrektor TPN, Apoloniusz Rajwa z Tygodnika Podhalańskiego a odznaczenia państwowe i resortowe wręczał wicewojewoda Piotr Ćwik. Pragnę serdecznie pogratulować koledze z tarnowskiego Oddziału, który również został wyróżniony Odznaką PTT z Kosówką. Artur Marć, którego zasługi dla PTT są nieocenione i jego wkład w działalność Oddziału poprzez pełnienie odpowiedzialnej funkcji skarbnika oraz organizatora wielu niezapomnianych wypraw.

Kolejno zostało przedstawione Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego IX kadencji oraz sprawozdanie OPP merytoryczne i finansowe za rok 2015, Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zostały zgłoszone dwie kandydatury na Prezesa PTT. Józef Haduch oraz Wojciech Szarota. W tajnym głosowaniu wybrano nowego Prezesa ZG Wojciecha Szarotę, który jest Prezesem Oddziału Beskid w Nowym Sączu. W tym miejscu pragnę podziękować byłemu Prezesowi Józefowi Haduchowi za wkład i pracę na rzecz całego Towarzystwa oraz za wzorzec człowieka pracy, który nie ogląda się na innych a sam podejmuje wiele inicjatyw. Nowemu Prezesowi Wojciechowi Szarocie pragnę życzyć wielu sukcesów w tej pięknej chociaż odpowiedzialnej i trudnej misji, jaką jest prowadzenie znamienitego Towarzystwa, które opiera się na filarach historii i zasłużonych jej członkach.

Z wykładem został zaproszony prof. Stanisław Sławomir Nicieja, historyk, biografista, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator RP V kadencji. 8 tomów ‘Kresowej Atlantydy’ na stałe zagościło w domach wielu Delegatów za sprawą tego wybitnego mówcy i znawcy tematu. Z prawdziwą przyjemnością prowadziliśmy długą rozmowę urzeczeni osobą profesora oraz jego małżonki. Na koniec naszego spotkania zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie z Delegatami z Tarnowa.

/Kinga buras/

Niedzielne zebranie rozpoczęło się od wyborów członków Zarządu Głównego X kadencji, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Skład nowego Zarządu Głównego z PTT O/Tarnów została wybrana Kinga Buras, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego Janusz Foszcz. Zjazd zakończył Wojciech Szarota przedstawiając program i cel, w którym podąży PTT.

/Kinga buras/

Dziękuję Delegatom z naszego Oddziału za udział w Zjeździe, głosowanie oraz wieczorny spacer w Gliczarowie Górnym.

 

Kinga Buras

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama