Regulamin Odznaki "Główny Szlak Beskidzki"

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT GSB) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSB jest popularyzacja turystyki górskiej
w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSB zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2011 roku.

5. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSB:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB”.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy TG PTTK są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB ”.

e) Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSB ” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSB można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

7. Przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego:
Ustroń PKP – Równica, schr. PTTK – Ustroń Polana – Czantoria Wielka – Przeł. Beskidek – Wielki Soszów – Stożek, schr. PTTK (7h 30min.) – Kiczory – Kubalonka – Przeł. Szarcula – Stecówka – Przysłop, schr. PTTK (12h 15min.) – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska – Węgierska Górka – Słowianka – Przeł. Pawlusia – Rysianka, schr. PTTK (22h 30min.) – Trzy Kopce – Hala Miziowa – schr. PTTK (24h 30min.) – Przełęcz Glinne – Przeł. Głuchaczki – Mędralowa – Przeł. Jałowiecka – Żywieckie Rozstaje – Markowe Szczawiny, schr. PTTK (32h) – Przeł. Brona – Babia Góra – Przełęcz Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica – Hala Krupowa, schr. PTTK (38h 30min.) – Przeł. Malinowe – Bystra – Jordanów – Rabka – Maciejowa, schr. PTTK (48h 30min.) – Stare Wierchy, schr. PTTK (49h 15min.) – Turbacz (51h) – Kiczora – Przełęcz Knurowska – Lubań – Krościenko – Dzwonkówka – Prehyba, schr. PTTK (64h 45min.) – Radziejowa – Wielki Rogacz – Trześniowy Groń – Kordowiec – Rytro – Cyrla – Hala Pisana – Hala Łabowska, schr. PTTK (74h 45min.) – Runek – Jaworzyna Krynicka, schr. PTTK (78h 15min.) – Czarny Potok – Krynica (274km; 81h) – Huzary zczyty tatrzańskie. Na przykład w 1868 roku wraz z przewodnikiem Jędrzejem Walą zdobył Lodowy Szczyt (było to wówczas piąte znane wejście na Lodowy) Bywał również w Alpach i w Pirenejach. W roku 1882 wstąpił do Towarzystwa Tatrzańskiego. Pod pseudonimem "X Wielkopolanin" był autorem artykułu "Tatry Polski pomnikiem dla Mickiewicza" zamieszczonego w Pamiętniku TT z 1888 r. zawierającego pierwszy projekt utworzenia z Tatr polskich Parku Narodowego. Ksiądz Bogusław Królikowski wystąpił wtedy z pierwszym pomysłem, by na wzór amerykańskiego Yellowstone utworzyć w Tatrach rezerwat, gdzie nie byłoby wolno "ani drzewa wycinać, ani kruszców kopać, ani polować, ani ryb łowić, ani żadnych przedsiębiorstw przemysłowych podejmować "


Ksiądz Bogusław Królikowski COr (stoi trzeci od lewej) wśród górali na szlaku

I może jeszcze jeden krótki, ale bardzo ciekawy fragment z zapisków współbraci o Księdzu Królikowskim...

(…) X. Bogusław Królikowski, utalentowany rysownik, turysta, niestety był to ksiądz nerwowy i skrupulatny. Mszę odprawiał powoli, spowiadał długo i skrupulatnie. Nie mógł sypiać i dlatego miał wewnątrz pokoju okiennice, aby nie słyszał turkotu i rozmów. Kapłan delikatnego sumienia, grzeczny w obejściu, a miłosierny dla ubogich. Był bardzo gościnny. Kazania starannie opracowywał, ale przed wygłoszeniem ich był niespokojny i tak też je wygłaszał; był bardzo zadowolony, gdy go inny ksiądz zastąpił. Na wakacje udawał się corocznie do Tatr albo Alp, skąd wracał uzdrowiony. Wiele pieniędzy dawał na ubogich i na stowarzyszenie sług. Po śmierci ks. Preibisza był krótko przełożonym. Uprzejmy, grzeczny, hojny, gościnny. Znał się na estetyce i liczono się z jego zdaniem przy stawianiu ołtarza Matki Boskiej w kaplicy i przy zakładaniu okna, witraży w kościele. Miał wielki zmysł estetyczny. Według jego projektu były zrobione śliczne witraże M. B. z Lourdes i Serca P. J., które w czasie pierwszej wojny bomba zniszczyła. O ile pamiętam (ks. Mróz) on podał plan całego ołtarza w kaplicy wraz z figurą M. B. i zrobiono go w Wiedniu. Nawet szczegóły są ładne tego ołtarza, ale trzeba zwrócić na nie uwagę. (Niestety, przy przebudowie kościoła te ołtarze zostały usunięte, M.S.) On kierował malowaniem kościoła w 1912 roku. Malował zaś malarz z Tarnowa Gucwa.(…)

ks. Robert Piechnik COr

 

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama