VIII posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego XI kadencji

8 maja 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie ZG PTT w trybie hybrydowym. Dzięki staraniom Jurka Krakowskiego prezesa Oddziału PTT MKG Carpatia spotkanie odbyło się w Pałacu Oborskich w Mielcu. W mieście tym urodził się profesor Stanisław Leszczycki, któremu pamięci został posadzony dąb i umieszczono tablicę pamiątkową. Osoby biorące udział w wydarzeniu, miały możliwość uroczystego upamiętnienia profesora.

Po uroczystościach odbyło się posiedzenie w trybie hybrydowym według ustalonego porządku obrad. Z tarnowskiego Oddziału PTT udział wzięła Kinga Buras.

Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania i zatwierdzono sprawozdanie finansowego PTT za 2020 rok. Przedstawiono postęp podjętych działań nad wydaniem kolejnego tomu „Pamiętnika PTT”. Nadmienię, że warto docenić osoby pracujące w redakcji, gdyż jest to odpowiedzialna oraz wymagająca zaangażowania funkcja. Omówiono następnie szkolenie znakarzy, które cieszy się popularnością i zostanie przeprowadzone w dwóch grupach.  Szkolenie poprowadzi: Staszek Tomaszek oraz Bolek Stecz, znakarze z Oddziału PTT z Tarnowa.

W sprawach bieżących została podana nowa data Zjazdu Delegatów PTT 2021 w Krakowie, który odbędzie się 12 czerwca. Podczas spotkania zostaną wręczone Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla członków, którzy nie odebrali ich w minionych latach. Jeszcze raz gratulujemy im odznaczenia.   

VIII posiedzenie dobiegło końca, ale działania na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego to nieustanne zaangażowanie, które podejmują osoby z pasją. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mieli możliwość spotkań w siedzibie Zarządu w Krakowie.

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras

VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT w trybie zdalnym

Czas pandemii na trwałe wpisuje się w historię naszego Towarzystwa. Weryfikuje nie tylko kalendarz wypraw górskich, czy prelekcji, ale często wpływa na inne dziedziny naszego życia. Zdrowie każdego człowieka jest wartością nadrzędną, dlatego ostatnie posiedzenia Zarządu Głównego PTT przyjęły charakter zdalny. W dniu 16 marca zostało przeprowadzone spotkanie członków Zarządu poprzez aplikacje DISCORD. Zebranie poprowadził Paweł Myślik, który szczegółowo omówił porządek obrad oraz przebieg przygotowywanych obchodów w sprawie upamiętnienia prof. Leszczyckiego. Józef Haduch przedstawił działania komisji Wydawniczej, szczególnie prezentując artykuły, które ukażą się w „Pamiętniku PTT”. Kolejny temat to plany budowy kolejki gondolowej w Pieninach i konieczność ustosunkowania się jako PTT do przedsięwzięcia. Następnie dyskusje wywołał ważny problem opłacania składek przez członków Oddziałów w całej Polsce oraz ich terminowość. Temat będzie miał swój finał w regulaminie, który będzie jeszcze analizowany przez Zarząd Główny. Kolejno zaproponowano, by historyczne matryce, będące w posiadaniu PTT zostały wykorzystane do odznak organizacyjnych. Poruszono wiele innych tematów i zagadnień ważnych dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przyszłości. Mamy nadzieję, iż kolejne posiedzenia będą odbywały się w siedzibie ZG PTT czyli w Krakowie. Wszyscy oczekujemy na koniec pandemii i powrotu do normalności. Wszystkim życzę zdrowia!

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 

Ultimate Facebook Like Box Slider