Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału PTT w Tarnowie

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTT w Tarnowie, które odbyło się 7 marca 2018 roku dokonało podsumowania działalności Oddziału w okresie ostatnich 3 lat oraz wybrało nowe władze Oddziału. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium. Wyrazy podziękowania należą się naszej Prezes Kindze Buras za ogromne zaangażowanie i wielki wkład pracy na rzecz oddziału.  Zgromadzenie podjęło decyzję, że Zarząd nadal pracował będzie w składzie 9-osobowym, złożonym z Prezesa i 8 członków. Prezesem Zarządu w nowej kadencji 2018-2021 została ponownie wybrana Kinga Buras. Ponadto w skład Zarządu weszli: Piotr Biś, Janusz Foszcz, Wiesław Izworski, Karol Jędrzejek, Artur Marć, Andrzej Piątek, ks.Robert Piechnik i Karolina Widlak. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Barbarę Kasperek, Iwonę Leśniowską-Sułęk i Teresę Jankowską. Sąd Koleżeński tworzyć będą Bogusław Furtek, Leszek Foszcz i Zbigniew Jankowski.

Zamierzenia Zarządu na nową kadencję obejmują kontynuację form działania dotychczas wypracowanych i pozytywnie ocenianych przez członków oddziału, jak i podjęcie nowych wyzwań. Główny nacisk położony będzie na organizację wyjazdów w góry – w zależności od okoliczności i możliwości – dwudniowych, trzydniowych i jednodniowych. Raz w kwartale ukazywać się będzie „Tarnowska Perć”, zawierająca między innymi relacje z wycieczek i wydarzeń oddziałowych oraz inne materiały dostarczone przez członków oddziału. W miarę możliwości w każdym miesiącu organizowane będą prelekcje, obrazujące górską aktywność członków oddziału.. Jedną z naszych  „specjalności” są przejścia szlaków długodystansowych. Po zrealizowaniu tegorocznych trzech etapów Szlaku Trzech Pogórzy (Siedliska koło Tuchowa – Dynów),  w 2019 roku planowane jest rozpoczęcie przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego, zaczynając od Wołosatego w Bieszczadach. Z innych przedsięwzięć można wymienić organizację międzyszkolnych konkursów wiedzy o górach (w tym roku będzie już 9 edycja!), wystawę zdjęć wykonanych przez członków oddziału oraz obchody 10-lecia reaktywowania naszego oddziału. Do końca 2018 roku trwa realizacja naszego oddziałowego projektu górskiego „100 szczytów na 100-lecie niepodległości”.

Miłymi gośćmi Zgromadzenia byli przedstawiciele Zarządu Głównego PTT – Szymon Baron i Jerzy Krakowski, reprezentujący zarazem zaprzyjaźnione Oddziały w Bielsku-Białej i Mielcu. Szymonowi i Jurkowi dziękujemy za poświęcony czas i przyjazd do Tarnowa. Część oficjalną Zgromadzenia zakończyła konsumpcja okolicznościowego tortu ufundowanego przez Kingę.

Jako ciekawostkę warto dodać, że Walne Zgromadzenie tarnowskiego Oddziału PTT odbyło się w 688 rocznicę lokacji Tarnowa. Miasto lokowane było bowiem przez Spycimira herbu Leliwa na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku.

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama