Prelekcja Marcina Kozioła "Indonezja"

Prelekcja Marcina Kozioła "Indonezja" zostaje przełożona z dnia 20.09.2017 na dzień 04.10.2017. Zapraszam serdecznie!