"Nepal... Gdzie góry dotykają nieba" - Spotkanie z ks. A.Nowakiem

                  .                .                                               .        .      . .                          .                             .