Walne Zgromadzenie w SK PTT Nr 2 w Tarnowie

                  .                .                                               .        .      . .                          .                             .                         ..