II Pielgrzymka Rowerowa do Kalwarii Pacławskiej

Wraz z Klubem Turystyki Rowerowej „Sokół” Tarnów zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II Pielgrzymce Rowerowej Sokołów do Kalwarii Pacławskiej.